Wat u moet weten


Urgente medische vragen

Dokter Van Wetten, 06-30386200, sms of voicemail.

Bij medische spoed

bel 112 of uw huisarts

Recepten

Recepten worden besteld in het consult. Voor recepten, zie menu RECEPTEN

Waarneming in vakanties

Op de voicemail en via de automatische beantwoorder van de mail wordt bekend gemaakt welke arts dokter van Wetten vervangt tijdens haar vakantie.

Telefonisch

In deze coronatijd zijn de consulten 'live' of telefonisch en kost €95, zoals vermeld in de tarieven.

Mailen tussen de consulten door

Beantwoording van korte mailtjes met een enkele, eenvoudige vraag waar met 'ja' of 'nee' kan worden volstaan zijn kosteloos. Voor langere mails met uitgebreidere medische inhoud, waar meer tijd én de status voor nodig is om deze bij te houden, en waar recepten moeten worden geschreven gelden tarieven zoals vermeld in de tarievenlijst.

Voorbereiding op het consult

Mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ter voorbereiding van het consult. Informatie en vragen worden bij voorkeur in het consult doorgenomen en beantwoord.
Mails - ter voorbereiding van de (vervolg)consulten, het uitwisselen van informatie, zoals vragenlijsten en Excel sheets met voortgang - worden in het consult behandeld.

Tarieven

Voor het beantwoorden van email-vragen wordt €27,50 gerekend.

© 2023 Kim van Wetten; telefonische afspraken online boeken voor bestaande patiënten,
zie: online afspraak boeken
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Powered by YOOtheme.