Skip to main content

Vergoedingen

Hieronder vindt u de links naar de mogelijke vergoedingen voor de consulten. 

2024
Labels zorgverzekeraars
2024
Lijst vergoedingen natuurgeneeskunde
2024
Lijst vergoedingen orthomoleculaire geneeskunde

Kosten consult Arts

U betaalt de consulten per pin of contant en ontvangt een nota per e-mail.
Consulten worden niet, of maar deels of geheel vergoed in het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw consulten, ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen:

  • de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde, arts voor natuurgeneeskunde, code 24009 of anders)
  • de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde, code 24000)

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars spreken in code-taal:

  • AGB-code vestingpraktijk Bunnik 84055742

  • AGB-code zorgverlener ML van Wetten: 84023703

Ook in 2024 is de vergoeding door de zorgverzekeraars weer verminderd of zelfs gestaakt. Laboratoriumkosten worden NIET vergoed.

Natuurgeneeskunde, orthomoleculaire en integrale geneeskunde hebben bij elk aanvullend pakket een andere of géén vergoeding.

Artsen natuurgeneeskunde worden in het aanvullende pakket NIET vergoed door de CZ-groep (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden) en vele andere labels.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

Zorgverzekeraars hanteren veelal de term natuurgeneeskundig 'therapeut', dat terwijl ik als arts werk en ben aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging, AVIG en MBOG.
Bij zorgverzekeraars die vallen onder VGZ dient de zorgverlener (therapeut) vermeld te zijn in Vergelijk & Kies om voor vergoeding in aanmerking te komen*.

Wel artsenvergoeding bij:
De Amersfoortse, Ditzo, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid: natuurgeneeskundige therapie wordt alleen vergoed voor de kosten van een consult bij een arts die BIG-geregistreerd is (ALLE artsen zijn BIG-geregistreerd, zucht).
Bij Zilveren Kruis, Pro Life en De Friesland wordt prestatiecode 24005 ‘Behandeling overige natuurgeneeskunde’ niet meer gedekt (per 2021).
Code 24012 Behandeling Energie Therapie dekt de lading.

Sommige zorgverzekeraars: de natuurgeneeskundig therapeut wordt alleen vergoed voor bepaalde disciplines binnen de natuurgeneeskunde, artsen zijn daarvan uitgesloten.


Disclaimer: kijk altijd in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
Praktijk ML van Wetten sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze pagina en die door middel van Zorgwijzer.nl verkregen is

Algemeen

Arts natuurgeneeskunde

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde
GEEN vergoeding ARTS natuurgeneeskunde voor CZ, Ohra, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden en vele anderen, tenzij de juiste code wordt gebruikt.
VGZ lijkt de consulten van artsenpraktijk ML van Wetten in Bunnik te vergoeden | https://www.vgz.nl/zorgadvies/zorgzoeker type in: ARTSENPRAKTIJK ML VAN WETTEN

Arts orthomoleculaire geneeskunde

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde#vergoedingen
GEEN vergoeding arts natuurgeneeskunde voor CZ, Ohra, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden en vele anderen.
VGZ lijkt de consulten van artsenpraktijk ML van Wetten in Bunnik te vergoeden | https://www.vgz.nl/zorgadvies/zorgzoeker type in: WETTEN

Kosten Laboratorium

Deze zijn voor eigen rekening en geen vergoeding via de basisverzekering of het aanvullende (top)pakket opgenomen

Laboratoriumtesten, door mij als arts aangevraagd, moet u zelf betalen en worden NIET vergoed via
de basisverzekering.
U ontvangt separate nota's voor de laboratoriumkosten

Kosten supplementen

Supplementen betaalt u zelf, u ontvangt een separate nota van de supplementenleverancier.

Kosten medicatie

Receptmedicatie van de apotheek die op recept door mij als arts wordt voorgeschreven, moet u zelf betalen en
vallen veelal niet in de basisverzekering of onder uw eigen risico.
U ontvangt hiervoor separate nota's van de apotheek.