Stacks Image 7
Kim van Wetten is werkzaam als arts. De geneeskunde studie aan de GU/ UvA (Gemeente Universiteit, Universiteit van Amsterdam) in Amsterdam leidde tot een cum laude slagen voor het artsexamen (1989). Sinds 20 jaar is Van Wetten werkzaam als vrijgevestigd arts. De drie pijlers van Evidence Based Medicine volgens Sackett worden toegepast: 1/ patient values 2/ clinical expertise and 3/ the best research evidence. Sinds 1 april 2019 stelt de overheid het verplicht om het BIG nummer op de website te vermelden: 69024879601.
In consulten wordt met een medische blik naar patiënten geluisterd. Wensen, behoeften en verwachtingen van de patiënt t.a.v. het oplossen van vaak (chronische) klachten en ziekten en wensen t.a.v. het toepassen van veranderingen in voeding en leefstijl, gelden als uitgangspunt. En als men naar patiënten luistert, dan wordt men vanzelf integraal denkend (1). Op basis van de klinische ervaring wordt een diagnose gesteld en worden werkzame stappen in de praktijk toegepast (2). Het best (beschikbare) (wetenschappelijk) onderzochte bewijs van effectiviteit geldt in de behandeling. Er wordt gebruik gemaakt van de laatste, (internationale) wetenschappelijke inzichten (3).